Ozbkistn Rspubliksi Vzirlr Mhkmsining 2015 yil 25 sntbrdgi 06-06-6-3-snli tpshirigini ijr etish mqsdid hisbt dvrid Rspublikning komir shsidgi ishlb chiqrish iqtisdiy fliyat ntijlri thlil qilindi.

Hisbt dvrid mldgi nrlrd tvr mhsultning hjmi 51,369 mlrd.somni tshkil etdi (prgnzg nisbtn 97,6%), osish surtlri 133,9% ni, tqqslndign nrlrd es, tgishlich 31,464 mlrd.somni (105,4%) v 92,2% ni tshkil etdi.

Komir qzilishi boyich prgnz 516,0 ming tnn bols, hqiqiy hjmi 521,3 ming tnnni tshkil etdi(101,0%, osish surti 83,3%); Ozbkkomir J boyich - 491,2 ming tnn (101,1%, osish surti 82,9%); Shrgunkomir J - 20,0 ming tnn (100,0%, osish surti 151,4%); prtk MChJ - 10,1 ming tnn (101,1%, osish surti 49,3%).

Komir stilishi prgnzi 509,4 ming tnn bols, hqiqiy hjm 525,6 ming tnnni tshkil etdi (103,2%, osish surti 97,4%), shu jumldn Ozbkkomir J boyich - 495,9 ming tnn (103,4%, osish surti 98,3%), Shrgunkomir J boyich - 18,1 ming tnn (90,5%, osish surti 112,1%), prtk MChJ boyich - 11,6 ming tnn (116,0%, osish surti 62,2%).

Hisbt dvrid fydli qzimlr yuzini chish hjmi 3,0 mln.kub.mtrni tshkil etdi (72,9%) osish surti 118,3%;

Mhlliylshtirilgn mhsult ishlb chiqrilishi 100,2% g tminlndi, bund osish surti 116,6% ni tshkil etdi, 663,2 mln.somlik tvr mhsulti ishlb chiqrilgn v stilgn. 2016 yil uchun rejalashtirilayotgan mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarilishi 3,62 mlr. so'm va 100,5 osish suratini tashkil qiladi.

Yangi ishlr yartish prgnzi 54 t bols, hqiqtd 59 t yangi ish jyi yartilgn. Shu jumldn invstitsiya dsturi boyich 22 t, 12 t shni rivjlntirish boyich, 18 t mhlliylshtirish dsturi boyich v 7 tsi ksnchilik boyich.

2016 yil 3 yi dvmid komir shsi krnlri Ozbkistn Rspubliksi Hukumti blgilgn ishlb chiqrish tpshirigini bjrish uchun zrur bolgn ishchi kdrlr v mutssislr biln ssn tminlngn.

01.04.2016 yil hlti boyich komir shsid dimlrning umumiy sni 6712 kishini tshkil etdi, shu jumldn Ozbkkomir J d - 6712 kishi, Shrgunkomir J - 457 kishi.

Komirni qzish v stish jryonini tzlshtirish mqsdid hzirgi pytd Ozbkkomir J d 2014-2018 yillrd ishlb chiqrishni mdrniztsiya qilish, uni yangilsh, tnik v tnlgik qyt qurllntirish dsturi qbul qilingn, u qzish hjmlrini 2 krr, qzim yuzini chish hjmini 3 krr kopytirishni, tmir ishlri hjmini, ehtiyot qismlr ridini kskin shirishni tlb etdi.

Komir shsi krnlrining rivjlnishning ssiy yonlishlri quyidgich: mhnt shritlrini yand yashilsh dsturini mlg shirish, tg ishlrini lib brishning vfsizligini shirish, komir shsid vriya v jrhtlnish drjsini qisqrtirish, ishlb chiqrishg yangi zmnviy tnlgiyalrni jriy etish, ishlb chiqrishni mdrniztsiya qilishg qrtilgn invstitsiya lyihlrni mlg shirish.

Shd yangi ishlb chiqrish quvvtlrini yartishni tminlvchi invstitsiya quyilmlrining drjsini ushlb turish muhim vzif hisblndi.

Ozbkkomir J invstitsiya fliyati Ozbkistn Rspubliksi Przidntining 17.11.2014 yildgi PQ-2264-snli Ozbkistn Rspubliksining 2015 yilg invstitsiya dsturi togrisid Qrri biln v Ozbkistn Rspubliksi Vzirlr Mhkmsining 06.06.2014 yildgi 161-snli 2013-2018 yillrd komir snti krnlrini mdrniztsiya qilish, tnik v tnlgik qyt qurllntirish Dsturini tsdiqlsh v uning brqrr rivji togrisidgi qrri biln blgilngn, ulrg muvfiq quyidgi invstitsiya lyihlri mlg shirilishi nzrd tutilgn:

1. prtk chiq knini qurish lyihsi. Lyih mqsdi ishlb chiqrish quvvtini yilig 10 mln. tnn komir qzishgch shirish hisblndi. Lyihni mlg shirish muddti 2016-2018 yillr.

2. Shrgunkomirni mdrniztsiya qilish. Lyih mqsdi ishlb chiqrish quvvtini yilig 900 ming tnn komir qzishgch shirish hisblndi. Lyihni mlg shirish muddti 2015-2018 yillr.

3. Mnviy v jismniy eskirgn jihzlrni yangilsh (lmshtirish) lyihsi. Lyih mqsdi ngrn chiq knid qzimlr yuzsini chish boyich ishlrd kchikishni brtrf qilish v komir qzilishining blgilngn korstkichlrig erishish mqsdid eskirgn chiq kn v tg-trnsprt tnik ornig yangi ssn tnlgik v yordmchi jihzlrni rid qilish hisblndi. Lyihni mlg shirish muddti 2015-2018 yillr.

4. Ozbkkomir J tmir yol ojligini mdrniztsiya qilish lyihsi. Lyih mqsdi - qzimlr yuzsini chish boyich ishlr hjmlri boyich v opirilishlrni rtish boyich kchikishni brtrf qilish. Lyihni mlg shirish muddti - 2015-2018 yillr.

5. Ozbkkomir J ishlb chiqrish quvvtlrini qollb-quvvtlsh. Lyih mqsdi qzimlr yuzsini chish v komir qzishning rjlshtirilgn hjmlrini bjrish uchun tnikning ishlb chiqrish unumdrligini shirish hisblndi. Lyihni mlg shirish muddti 2015-2018 yillr.

ngrn chiq kni tnik qyt qurllntirilishi fl otkzilmqd, ung qzish v kn yuzsini chish boyich siklli-qim tnlgiyasi jriy etilmqd, zmnviy ilgr tnlgiyalr v yuqri unumli jihzlr ssid mvjud tg-trnsprt jihzlri yangilnmqd, bund chiq knning ishlb chiqrish quvvti yilig 6.4 millin tnn komirg yetkzilishi krk.

Ozbkistn Rspubliksi hukumti ishlb chiqrishg yangi zmnviy tnlgiyalr jriy tilishig lhid etibr brmqd, shuning uchun Mlumtlr uztish krprtiv trmgi (MUKT) v Mrkzlshtirilgn disptchr nzrtining vtmtlshtirilgn brt tizimi (MDNT) lyihlri Ozbkistn Rspubliksi Przidntining 03.04.2014 yildgi 2158-snli Qrrig kiritilgn v Ozbkkomir J tmnidn ijr etilgn. Mzkur lyihlr hisbig bugungi kunning ozid nfqt ishlb chiqrish mjmusi tkmillshtirilmqd, blki brch yangilik v innvtsiyalr kiritilishi jryoni ustidn nzrt otkzilmqd.

Komir luvchilrning yagn elktrn bzsini yartish boyich ishlr lib brilmqd, u kmpniyaning hududiy-distribyutr mrkzlrid istmlchilrg izmt korstish vqtini qisqrtirish imkniyatini yartdi. Mvsumiy dvrlrd, vgustdn nyabrgch komir jrtilishi irgi mijzgch mlg shirildi. Byrm v dm lish kunlri mbrndn komir rtilishi tshkillshtirilgn.

hlini, budjt shsi tshkiltlri v iqtisdning rl sktri krnlrini komir biln uzluksiz tminlsh mqsdid, hmd komirni stish boyich kchikishlrni sondirish mqsdid komir v komir briktlrini yetkzib brishning qplvchi, trmq jdvllri ishlb chiqilgn v tsdiqlngn, ulrg muvfiq budjt shsi tshkiltlri jriy yilning 1 nyabrigch, hli es, jriy yilning 1 dkbrigch komir v komir briktlri biln tminlndi.